top of page
biznesmeni

ZAKRES
USŁUG

Państwa korzyści z naszej współpracy: 

 

Wieloletnie doświadczenie praktyczne i wiedza, którą posiadam pozwolą Państwu na bezpieczną i skuteczną realizację działań biznesowych oraz zagwarantują, że obszar ochrony informacji – danych osobowych, informacji niejawnych i tajemnicy przedsiębiorstwa  w Państwa firmie będzie zgodny z aktualnymi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, uznanymi standardami ochrony , wymaganiami i oczekiwaniami rynku  co pozwoli uniknąć ewentualnych naruszeń / incydentów mogących skutkować znacznymi karami finansowymi lub utratą wiarygodności.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom prowadzę szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, informacji niejawnych czy tajemnicy przedsiębiorstwa. Opracowuję dedykowany konkretnemu klientowi materiał oraz udzielam wsparcia w  opracowywaniu, wdrażaniu i nadzorowaniu właściwej realizacji  działań z zakresu informacji chronionych, w szczególności danych osobowych (RODO).

Zakres prowadzonego wsparcia:

 

  • Wykonuję audyty zgodności przetwarzanych danych z RODO, po zakończeniu których przedstawiam rekomendacje do dalszego działania,

  • Sporządzam odpowiednią, dedykowaną dla danego podmiotu, wymaganą prawem dokumentację (np.: Polityka bezpieczeństwa danych osobowych, Polityka prywatności, Rejestry czynności, klauzule informacyjne i zgody, upoważnienia, itp.) dotyczącą przetwarzania i ochrony danych osobowych, którą wdrażam, aktualizuję oraz monitoruję na jej podstawie przestrzeganie przepisów prawa z zakresu ochrony danych - właściwie skonstruowana Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wymaga szczegółowej analizy i dogłębnej wiedzy w tematyce aktualnych wymagań z zakresu RODO,

  • Prowadzę cykliczne szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla pracowników różnych branż,

  • Pełnię obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z zakresem określonym w RODO,

  • Posiadam stosowne uprawnienia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds Ochrony Informacji Niejawnych i Kierownika Kancelarii tajnej/niejawnej,

  • Posiadam Poświadczenie Bezpieczeństwa Osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”,

  • Opracowuję, uzgadniam z właściwymi służbami odpowiednią, wymaganą prawem dokumentację w zakresie ochrony informacji niejawnych,

  • Posiadam uprawnienia audytora wewnętrznego na zgodność z normą 27001,

  • Prowadzę inne, nie wymienione wyżej działania w zakresie ochrony informacji,  w zależności od potrzeb Klienta,

Zapraszam do skorzystania z oferowanych usług i do współpracy.

bottom of page