top of page

O
MNIE

Problematyką ochrony danych osobowych zajmuję się od blisko 20 lat.

Wdrażałam systemy ochrony danych w dużych, mających kilkutysięczne załogi pracowników oraz skomplikowane procesy biznesowe korporacjach – będąc tam członkiem zespołu pracowników, nadzorującym działania podległych specjalistów, jak również współuczestniczyłam w nadzorze nad ochroną informacji w mniejszych podmiotach – hotele, laboratoria medyczne, przychodnie lekarskie i rehabilitacyjne, spółki prawa handlowego oraz jednoosobowe działalności gospodarcze.

Wiedza, kompetencje, a także wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia systemów ochrony: danych osobowych, informacji niejawnych czy tajemnicy przedsiębiorstwa w wielu firmach, gwarantują najwyższą jakość i profesjonalizm świadczonych przeze mnie usług, czego potwierdzeniem są posiadane dyplomy, certyfikaty renomowanych instytucji czy członkostwo w Stowarzyszeniu Inspektorów Ochrony Danych SABI oraz współpraca z najwyższej klasy ekspertami w dziedzinie ochrony danych osobowych z jednej z największych w kraju Kancelarii Ekspertów.

Dlaczego warto nawiązać ze mną współpracę?

Reprezentowana przeze mnie firma OCHRONA INFORMACJI Beata Tokarska, specjalizuje się  w dziedzinie ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa. Wszelką wiedzę przekazuję Państwu w formie gotowych rozwiązań. Do każdego zlecenia podchodzę indywidualnie, uwzględniając charakter prowadzonej przez klienta działalności, przystosowując program ochrony dla konkretnej grupy informacji. Zapewniam kompleksowe wsparcie przy opracowywaniu metod ochrony informacji oraz wdrażaniu zasad zgodnych z polskimi i europejskimi standardami. Każdy klient jest dla mnie bardzo ważny. Dysponuję czasem dla każdego z partnerów biznesowych. Wspieram, doradzam, wyjaśniam. Nie ma złych pytań. Każde zadane pytanie i udzielona na nie odpowiedź budują świadomość, która z korzyścią jest wykorzystywana przez moich klientów.

Moje kwalifikacje:

 • Dyplom ukończenia Studiów  Podyplomowych w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych,

 • Poświadczenie Bezpieczeństwa do klauzuli "poufne" 

 • Zaświadczenie ze szkolenia dla Kierowników kancelarii tajnych

 • uprawnienia audytora wewnętrznego na zgodność z normą ISO 27001

 • Certyfikat członka Stowarzyszenia SABI Inspektorów Ochrony Danych

 • Certyfikat ukończenia Warsztatów Inspektorów Ochrony Danych,

 • Certyfikat wdrażania RODO, wykonywania obowiązków IOD oraz zarządzania naruszeniami ochrony danych

 • Certyfikat "Aspekty prawne komunikacji i kontaktu z Klientem",

 • Certyfikat ukończenia szkolenia "Wystąpienia publiczne"

 • Dyplomy uczestnika Kongresów Inspektorów Ochrony Danych,

 • Zaświadczenia ukończenia licznych szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych

bottom of page